20 بهمن 1399
شاخص فرهنگی

شاخص های فرهنگی مدیریت شهری

برای ارزیابی واقعی ومنصفانه و عادلانه هر سازمان یا نهادی باید به ادبیات برنامه و بودجه مراجعه کرد