16 بهمن 1399

فقدان مطالبه گری عمومی در حوزه فرهنگ

گفت و گوهایمان با آقای سبزیان هم به جهت بیان تجربیات یک مدیر جوان و هم اهمیت و ضرورت فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار مهم است.
16 بهمن 1399

مشهد؛مرکزعالَم

آقای آصفی یک دوره عضو شورای شهر مشهد مقدس و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بوده است.
20 بهمن 1399

مهم ترین مساله،پای کار آوردن مردم در اداره محله و شهر

گفت و گو با سید رضا موسوی با توجه به تجربه مدیریت فرهنگی ارزشمند است.
20 بهمن 1399
شاخص فرهنگی

شاخص های فرهنگی مدیریت شهری

برای ارزیابی واقعی ومنصفانه و عادلانه هر سازمان یا نهادی باید به ادبیات برنامه و بودجه مراجعه کرد