16 بهمن 1399

مشهد؛مرکزعالَم

آقای آصفی یک دوره عضو شورای شهر مشهد مقدس و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بوده است.
17 بهمن 1399

خلاقیت و نوآوری فرهنگی

گفت وگوهایمان با #مهدی_یک_پسر ساعت ها طول کشیده است. خلاصه و کلید واژه هایی از حوزه فرهنگ و هنر ، خلاقیت و نوآوری فرهنگی را منتشر می کنم.
20 بهمن 1399

مهم ترین مساله،پای کار آوردن مردم در اداره محله و شهر

گفت و گو با سید رضا موسوی با توجه به تجربه مدیریت فرهنگی ارزشمند است.
20 بهمن 1399

کارفرهنگی با پیوست اجتماعی

یکی از مسائل کارفرهنگی در دهه هفتاد فقدان پیشینه ی کارفرهنگی در شهرداری ها بود.