16 بهمن 1399

مشهد؛مرکزعالَم

آقای آصفی یک دوره عضو شورای شهر مشهد مقدس و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بوده است.
20 بهمن 1399

مهم ترین مساله،پای کار آوردن مردم در اداره محله و شهر

گفت و گو با سید رضا موسوی با توجه به تجربه مدیریت فرهنگی ارزشمند است.
20 بهمن 1399
شاخص فرهنگی

شاخص های فرهنگی مدیریت شهری

برای ارزیابی واقعی ومنصفانه و عادلانه هر سازمان یا نهادی باید به ادبیات برنامه و بودجه مراجعه کرد
20 بهمن 1399

کارفرهنگی با پیوست اجتماعی

یکی از مسائل کارفرهنگی در دهه هفتاد فقدان پیشینه ی کارفرهنگی در شهرداری ها بود.