29 اسفند 1399

سفرنامه سوریه ۱

شهر " مناره ها و ماهواره ها". کدام یک بر دیگری موثر است الله اعلم.
29 اسفند 1399

سفرنامه سوریه ۲

به گفته ی پیرمردی که یک قبرستان کامل کنار حرم حضرت زینب س مرده دفن کرده بود، سال های پیش عده ای در مسجد بزرگ دمشق […]
29 اسفند 1399

سفرنامه سوریه/سوم

بعد از 20 سال برف دمشق را سفید پوش کرده بود.
29 اسفند 1399

سفرنامه سوریه/ چهارم

یکم/ کتاب در سوریه گران است.یک قرآن البته با چاپ خوب هدیه اش حدود ۳۳ هزار تومان بود.فضای کلی دو سه کتابفروشی دمشق تقریبا مثل ایران […]