29 اسفند 1399

ادغام روستاها برای شهر

۱ “زاوین” یکی از بخش های شهرستان کلات است. دو رستای مجاور این شهر در اقدامی عجیب جز حریم شهر زاوین شده اند. دلیل آن هم […]