29 اسفند 1399

سفرنامه سوریه ۲

به گفته ی پیرمردی که یک قبرستان کامل کنار حرم حضرت زینب س مرده دفن کرده بود، سال های پیش عده ای در مسجد بزرگ دمشق […]