29 اسفند 1399

پیکر بی سر شهید برونسی ؛ غوغای سال ۱۳۹۰ مشهد!

  پیکر شهید برونسی طی عملیات ویژه ای در شرق دجله به همراه ۱۲ شهید دیگر پیدا، و به میهن منتقل شد و در روز شهادت […]