16 بهمن 1399

عطرهای بی سر

معرفی کتاب شاعر ترشیزی،آقای قدوسی
29 اسفند 1399

سقای آب و ادب

ادب امروز عید قربان ؛ مهمان ” سقای آب و ادب ” سید مهدی شجاعی شدم. عجب مهمانی با شکوهی وقتی ” امروز عید قربان ” […]
29 اسفند 1399

بی وتن

بالاخره بعد از دو ماه " بی وتن " نوشته ی رضا امیرخانی را به پایان رساندم.
29 اسفند 1399

جانستان کابلستان

 ۱ جانستان کابلستان رضا امیر خانی را به دست گرفته ام و صفحه های آن را به چشم. البته خوشبختانه این بار جز ۲۵ هزار و […]