11 فروردین 1400

شورای اجتماعی محله، الگوی جدید مشارکت مردمی در مدیریت شهری

مشارکت مردم در عرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی از ذغدغه های جدی و اساسی حاکمیت ها و حکومت ها به شمار می رود.جمهوری […]
11 فروردین 1400

شهرما خانه ما

۱ سال قبل در سه منطقه ی ۲ _محدوده ی بولوار شهید کریمی ، سپاد ، فرامرز عباسی ، بولوار خیام ، منطقه ی ۹ _محدوده […]
11 فروردین 1400

در هرات معروف به “پیرهرات” و “پیرانصار” زیارتگاه مومنین است.آرامگاه این عارف بیرون شهر هرات قرار گرفته است.عارف پیر هرات ۸۵ سال از خدای متعال عمر […]
11 فروردین 1400

سفرنامه افغانستان / ششم

باغ بابری از باغ های بزرگ ، تاریخی و تفریحی کابل است.مردم زیادی برای بازدید و تفریح به باغ آمده بودند.این باغ در حاشیه جنوبی کابل […]