27 بهمن 1399

بازسازی چهره رسانه ای مشهد

مجتبی محمودی از کارشناسان و مسوولان دهه 80 معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد است.
20 بهمن 1399

ویژگی فرهنگ انقلاب، ارتباط با مردم

با جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی #باهم_کار در ادامه سلسله نشست های گفت و گو با صاحب نظران و فعالان، چند ساعتی را با آقای گنابادی نژاد گفت و گو کردیم.
20 بهمن 1399

کارفرهنگی با پیوست اجتماعی

یکی از مسائل کارفرهنگی در دهه هفتاد فقدان پیشینه ی کارفرهنگی در شهرداری ها بود.
20 بهمن 1399

نگاه ما به مشهد تمدنی باشد

سوال من از خیلی ها این است که آیا متون و فیروزه را خواندید؟ مفتون و فیروزه رمان انقلاب اسلامی است.