چهارشنبه 29 تیر 1390  ساعت 19 و 36 دقیقه و 17 ثانیه    ویرایش: چهارشنبه 29 تیر 1390 ساعت 19 و 40 دقیقه و 34 ثانیه
نوع مطلب: روز نگاری ،

خیلى خوش آمدید برادران و خواهران عزیز اهل كتاب. جلسه، یك جلسه‌ى صددرصد فرهنگى است؛ و بنده‌ى حقیر قصد اوّلم از ایجاد این جلسه و ملاقات با شما برادران و خواهران عزیز، یكى تشكر از زحمات مسئولان كتابخانه‌ها و كتابدارها در سراسر كشور بوده، به خاطر كار بزرگ و مهمى كه انجام میدهند، و دیگرى در واقع یك رمز احترام به كتاب و كتابخوانى و اهمیت كتاب در جامعه.

هرچه ما پیش برویم، احتیاج ما به كتاب بیشتر خواهد شد. این كه كسى تصور كند با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعىِ جدید و نوظهور، كتاب منزوى خواهد شد، خطاست. كتاب روزبه‌روز در جامعه‌ى بشرى اهمیت بیشترى پیدا میكند. ابزارهاى نوظهور مهمترین هنرشان این است كه مضمون كتابها و محتواى كتابها و خود كتابها را راحت و آسان منتقل كنند. جاى كتاب را هیچ چیزى نمیگیرد.

یك نكته این است كه ما اگر درصدد هم‌افزائى آحاد خودمان، از لحاظ فكر و تجربه و ذوق و هنر هستیم، بایستى ارتباط خودمان را با كتاب بیشتر كنیم. كتاب مجموعه‌اى است از محصولات یك فكر، یك اندیشه، یك ذوق، یك هنر؛ مجموعه‌اى است از یافته‌هاى یك یا چند انسان. ما خیلى باید مغتنم بشمریم كه از محصول فكر آحاد گوناگون بشر استفاده كنیم؛ این كارى است كه كتاب به ما تقدیم میكند، هدیه میكند؛ این هدیه‌ى كتاب به ماست. لذا كتاب یك پدیده و یك موجود ذى‌قیمت است؛ همیشه اینجور بوده است، در آینده هم همین جور خواهد بود. لذاست كه به كتاب بایستى اهتمام ورزید.

اهتمام به كتاب در واقع قوامش به اهتمام به كتابخوانى است. در جامعه باید سنت كتابخوانى رواج پیدا كند. فایده‌ى سوادآموزى این است. اثر حركت و نهضتى كه در كشورها براى ریشه‌كن كردن بیسوادى انجام میگیرد، عبارت است از همین، كه بتوانند از این مجموعه‌ى عرضه‌كننده‌ى فكر و ذوق و استعدادِ دیگران استفاده كنند؛ این بدون كتابخوانى امكان‌پذیر نیست. به گمان من یكى از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلى‌ها، تنبلى در خواندن كتاب است. هرچه هم انسان به این تنبلى میدان بدهد، بیشتر میشود. كتابخوانى باید در جامعه ترویج شود؛ و این كار بر عهده‌ى همه‌ى دستگاه‌هائى است كه در این زمینه مسئولند؛ از مدارس ابتدائى بگیرید - كه برنامه‌هائى باید باشد كه كودكان ما را از اوان كودكى به خواندن كتاب عادت بدهد؛ خواندن با تدبر، خواندن با تحقیق و تأمل - تا دستگاه‌هاى ارتباطجمعى، تا صدا و سیما، تا وسائل تبلیغاتى گوناگون.

یكى از كارهاى بزرگ و مهم در سطح جامعه این است كه تبلیغات كتابخوانى همه‌گیر شود. ما امروز مى‌بینیم براى كالاهاى كم‌اهمیت كه تأثیرى هم در زندگى انسانها ندارند، صاحبانش تبلیغات رنگینِ عجیب و غریبى را متصدى میشوند، مباشر میشوند؛ دستگاه‌هاى ارتباطجمعى، مطبوعات، صدا و سیما آنها را پخش میكنند؛ در حالى كه آن محصولات هیچ ضرورتى ندارند، هیچ لزومى ندارند، یك چیز اضافى در زندگى هستند؛ گاهى بودنشان مفید است، گاهى بودنشان حتّى مفید هم نیست؛ شاید مضر هم هست. محصولى با عظمت كتاب، با ارزش كتاب، درخور این است كه تبلیغ بشود؛ تشویق بشوند كسانى كه میتوانند كتاب را بخوانند؛ این را ما باید به صورت عادت در بیاوریم.

و من عرض كنم؛ ما در كشورمان، در جامعه‌ى خودمان، از واقعیتى كه در این زمینه وجود دارد، راضى نیستیم. بله، درست است؛ امروز حجم كتابهائى كه تولید میشود، با گذشته خیلى تفاوت كرده است؛ گاهى چند برابر كتاب منتشر میشود، یا تیراژ كتابها بالا میرود؛ لیكن این كافى نیست؛ اینها براى كشور ما خیلى كم است. باید جورى بشود كه در سبد كالاى مصرفى خانواده‌ها، كتاب یك سهم قابل قبولى پیدا كند و كتاب را بخرند براى خواندن، نه براى تزئین اتاق كتابخانه و نشان دادن به این و آن. این هم یك نكته است، كه مسئله‌ى كتابخوانى در جامعه است.

یك مسئله، مسئله‌ى كتابخانه‌هاست. خب، كتابداران محترم زحمات عمده‌اى را در این زمینه به عهده میگیرند و متصدى و مباشرند. بنده از دوران نوجوانى در مراجعه‌ى به كتابخانه‌ها، نقش كتابداران را از نزدیك مشاهده میكردم. میرفتیم كتابخانه‌ى آستان قدس رضوى و میدیدم كه كتابدارهاى آنجا چه نقشى ایفاء میكنند، چه زحمتى میكشند، چه دلسوزى‌اى به خرج میدهند. نفس كتابدارى، یك كار انسانىِ فرهنگىِ برجسته‌اى است؛ منتها كتابدار صرفاً آن كسى نیست كه خدمتِ آوردن و دادن كتاب را به عهده میگیرد؛ كتابدار میتواند منبع و منشأ و مرجعى باشد براى راهنمائى مراجعه كنندگان به كتاب.

 یكى از كارهاى مهم این است كه ما ذهن را عادت بدهیم به نظم در مطالعه. گاهى مراجعه‌ى به یك كتاب اگر در جاى خود قرار بگیرد؛ یعنى قبل از این كتاب، كتابهاى دیگرى كه متناسب با این موضوع است، خوانده شده باشد، بعد این كتاب مطالعه شود، تأثیر بمراتب بیشتر و عمیق‌ترى خواهد داشت از این كه این كتاب بدون ملاحظه‌ى آنچه كه مرتبط با آن است، دیده شده باشد. خب، این راهنمائى میخواهد.

بعضى از ذهنها اهل كتابند؛ منتها كتاب آسان، كتابى كه احتیاج به فكر كردن نداشته باشد. عیبى ندارد، این هم كتاب خواندن است، نفى نمیكنیم؛ اما بهتر از این شیوه‌ى كتابخوانى، این است كه انسان در مجموعه‌ى كتابخوانىِ خود بتواند بیامیزد كتاب آسان را - فرض كنید رمان را، خاطره را، كتابهاى تاریخى آسان را - با كتابهائى كه احتیاج دارد به فكر كردن، مطالعه كردن؛ این نوع كتابها را باید وارد مقوله‌ى كتابخوانى كرد. ذهن را عادت بدهیم به این كه اهل تأمل باشد، اهل تدقیق باشد؛ ذهن كار كند، در مواجهه‌ى با كتاب فعالیت كند؛ این احتیاج دارد به راهنمائى.

یكى از چیزهائى كه ما امروز خیلى احتیاج داریم، برنامه‌هاى مطالعاتى براى قشرهاى مختلف است. بارها اتفاق مى‌افتد كه جوانها را، نوجوانها را به كتابخوانى تشویق میكنیم؛ مراجعه میكنند، میگویند آقا چه بخوانیم؟ این سؤال یك جواب ندارد؛ احتمالاً جوابهاى متعددى دارد. مجموعه‌ى متصدیان امر كتاب - چه در وزارت ارشاد، چه در مجموعه‌ى كتابخانه‌ها - روى این مسئله باید كار جدى بكنند؛ در بخشهاى مختلف، براى قشرهاى مختلف، به شكلهاى مختلف، با تنوع متناسب، سیر مطالعاتى درست كنند؛ اول این كتاب، بعد این كتاب، بعد این كتاب. وقتى كه جوان، نوجوان، یا كسى كه تاكنون با كتاب انس زیادى نداشته است، وارد شد، حركت كرد، راه افتاد، غالباً مسیر خودش را پیدا خواهد كرد. این هم یك نكته است.

یك نكته‌ى دیگر، انتخاب و گزینش كتاب است. كتاب، محصول فكر و مغز و تجربه و هنر و ذوق یك كسى است یا كسانى است كه این كتاب را تهیه و تولید كرده‌اند. لزوماً هر كتابى مفید نیست و هر كتابى غیرمضر نیست. بعضى كتابها مضر است. مجموعه‌اى كه متصدى امر كتاب است، نمیتواند با اتكاء به این فكر كه ما آزاد میگذاریم، خودشان انتخاب كنند، هر كتاب مضرى را وارد بازار كتابخوانى كند - همچنان كه داروهاى مسموم را، داروهاى خطرناك را، داروهاى مخدر را متصدیان امور این داروها آسان و بى‌قید در اختیار همه نمیگذارند؛ از دسترس دور نگه میدارند؛ گاهى هشدار میدهند - این یك خوراك معنوى است؛ اگر فاسد بود، اگر مسموم بود، اگر مضر بود، ما به عنوان ناشر، به عنوان كتابدار، به عنوان كتابخانه‌دار، به عنوان متصدى پخش - به هر عنوانى كه با كتاب ارتباط دارد - حق نداریم این را در اختیار افرادى قرار بدهیم كه آگاه نیستند، ملتفت نیستند؛ كه این در فقه اسلام، یك فصل مخصوص به خود دارد. پس باید مراقبت كرد. باید كتاب خوب را، كتاب سالم را در اختیار گذاشت. بیشتر هم باید توجه كرد به این كه آن كتاب بتواند هم پرورش فكرى بدهد، هم راه درست را در اختیار بگذارد. بنابراین در كنار برنامه‌ى مطالعاتى، توجه به این نكته هم لازم است.

ما به عنوان ملت ایران و به عنوان یك ملت مسلمان، ارتباطمان با كتاب، ارتباط بنیانى و عمیق و كهن است. ما امروز و دیروز با مقوله‌ى كتاب آشنا نشده‌ایم. در كشور ما، بخصوص بعد از انتشار اسلام، كتابخانه‌هاى عظیم، مجموعه‌هاى علمى، مكتوبات باارزش، یك سابقه‌ى كهن تاریخى دارد. ما ملتى هستیم كه با كتاب خیلى سابقه داریم؛ در طول قرنهاى متمادى با كتاب انس داشته‌ایم. البته آن روزها دسترسى به كتاب آسان نبود. استنساخ كتابهاى خطى دشوار بود، اما در عین حال كسانى كه اهل بودند، شایسته براى استفاده‌ى از كتاب بودند، چه مجاهدتها میكردند. خوانده‌ایم و مكرر شنیده‌ایم كه كسانى به یك كتاب احتیاج داشتند، دارنده‌ى كتاب بخل میورزیده و نمیداده است؛ بعد با التماس، با زحمت، یك شب، دو شب این كتاب را امانت گرفتند، شب و روز نخوابیدند، استراحت نكردند، براى اینكه این كتاب را استنساخ كنند و یك نسخه‌ى آن را در اختیار خودشان داشته باشند. از این قبیل فراوان است. امروز این موانع برطرف شده است. پیشرفت علم، تولید كتاب، تكثیر كتاب، انتشار كتاب را آسان كرده. ما امروز بایستى با توجه به این سابقه‌ى كهن، جایگاه خودمان را در نشر كتاب، در استفاده‌ى از كتاب، بالا ببریم.

تولیدكنندگان كتاب هم بایستى به این معنا توجه كنند. در تولید كتاب - چه تولید به معناى ایجاد كتاب، چه تولید به معناى ترجمه‌ى كتاب، چه تولید به معناى نشر كتاب و در اختیار این و آن قرار دادن - به نیازها و خلأهاى جامعه نگاه كنند؛ خلأهاى فكرى را، نیازهاى فكرى را بشناسند، انتخاب كنند، سراغ آنها بروند. ما مى‌بینیم در مجموعه‌ى كتاب و بازار كتاب، گاهى اوقات هدایتهاى همراه با انحراف را دنبال میكنند؛ بخصوص سراغ مسائلى میروند كه براى ذهنیت جامعه، براى ذهنیت كشور، چه از لحاظ جنبه‌هاى اخلاقى، چه از لحاظ جنبه‌هاى دینى و اعتقادى، چه از لحاظ جنبه‌هاى سیاسى، زیانبخش است. انسان بوضوح مشاهده میكند كه در بازار كتاب، در مجموعه‌ى كتاب، دستهائى فعالند؛ یك چیزهائى را وارد كنند، ترجمه‌هائى را به وجود بیاورند، با مقاصد سیاسى؛ ظاهرش هم فرهنگى است، اما باطنش سیاسى است.

به شما عرض كنم؛ بسیارى از كارهائى كه در مقوله‌ى فرهنگ در كشور ما از سوى بیگانگان، دشمنان، معارضان اسلام و نظام اسلامى ترویج میشود، ظاهرش فرهنگى است، اما باطنش سیاسى است؛ این را انسان مشاهده میكند. مجموعه‌ى دست‌اندركاران امر كتاب - چه شما كه كتابدارید، چه مدیریت كتابخانه‌ها، چه آن كسانى كه در وزارت ارشاد مسئول این كارند، چه خود ناشران محترم - باید توجه كنند كه مواد تغذیه‌ى معنوى سالم، مفید و مقوى بایستى در سطح جامعه منتشر شود. امروز خوشبختانه سطح سواد و امكان استفاده از كتاب، وسیع و گسترده است؛ از این امكان باید استفاده كرد.

من از این اجتماعى كه امروز هست، میخواهم این استفاده را بكنم كه یك تجدید مطلعى بشود در مسئله‌ى كتاب و كتابخوانى و كتاب خوب و كتاب مفید و كتاب سالم؛ یك حركتى را همه‌ى مسئولان در كشور آغاز كنند؛ از آنهائى كه برنامه‌ریزى میكنند، تا آنهائى كه تولید میكنند، تا آنهائى كه تبلیغ میكنند، تا مخاطبان كتاب، جوانها و غیر جوانها كه كتاب را میخوانند، یك نگاه جدیدى داشته باشیم. تیراژهاى هزار و دو هزار و سه هزار و اینها شایسته‌ى كشورِ هفتاد و پنج میلیونى ما با این همه جوان، با این همه انگیزه نیست؛ باید تیراژها خیلى بالاتر باشد. حالا در بعضى از موارد خوشبختانه انسان مى‌بیند دفعات چاپ كتابها خیلى بالاست؛ لیكن در عین حال در مجموع كه نگاه میكنیم، نه، راضى كننده نیست، قانع كننده نیست؛ باید یك حركتى آغاز شود.

به هر حال من، هم تشكر میكنم از مجموعه‌ى مسئولان امر كتاب، و هم خواهش میكنم كه به مسئله‌ى كتاب به شكل جدى‌ترى نگاه شود. كارى كنیم كه كتابخوانى یك امر رائج بشود و كتاب از دست جوان ما نیفتد. این كه گفته میشود در شبانه‌روز سرانه‌ى مطالعه‌ى كتاب فلان مقدار است، اینها آمارهاى راضى كننده‌اى نیست؛ خیلى بیشتر از این باید باشد. هیچ وقت انسان از كتاب مستغنى نیست. از دوران نوجوانى، از اول سوادآموزى تا آخر عمر، انسان احتیاج دارد به كتاب؛ احتیاج دارد به درك مسائل و جذب مواد تغذیه‌ى معنوى و روحى و فكرى؛ این بایستى در سطح عموم جامعه فهمیده شود و دنبال شود و اقدام شود.

ان‌شاءاللَّه خداوند متعال شماها را موفق و مؤید بدارد. ما از زحماتتان تشكر میكنیم. از آنچه كه اتفاق افتاده، خرسندیم و توقع ما این است كه آنچه را كه انجام دادید، ان‌شاءاللَّه به اضعاف مضاعف آنها را زیاد كنید. خداوند شما را كمك كند و ان‌شاءاللَّه مشمول دعاى حضرت بقیةاللَّه (ارواحنا فداه) باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

   


نظر نگاری()  
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

مهدی ابراهیمی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات