با خوشنویس آقای مهدی قدوسی در سفر شاعران خراسانی به خلیل آباد آشنا شدم.
شهرستان خلیل آباد از بخش های تازه استقلال یافته شهرستان کاشمر و فرزندان هنرمند و ارجمندی دارد.
کتاب شعر ایشان به نام عطر های بی سر امسال منتشر شده است.


قدوسی با طبع لطیف از کوچه باغ تاکستان های روستای جابوز شهیدان،پرستاران، کودکان یمن، مدافعان سلامت و کودکان غزه و مخاطبان و علاقمندان به شعر را خوشه خوشه انگور مهمان کرده است.
پیشنهاد می کنم سروده های ایشان را بخوانیم.
روزگاری است که کس را به کسی یاری هست/ روی زخم وطنم دست پرستاری هست
چند وقتی است عکست ای سردار
روی دیوار خانه می خندد
پسرم عاشق سلیمانی است
نام قاسم به سینه می بندد

 

 

 

Template Design:Dima Group