امروز عید قربان ؛ مهمان ” سقای آب و ادب ” سید مهدی شجاعی شدم. عجب مهمانی با شکوهی وقتی ” امروز عید قربان ” دل و روحت را با قلم سبد مهدی شجاعی ” به شریعه ی فرات ببری. وقتی به فصل ” عباس زینب” رسیدم و ” قربانی شدن ” عباس ” را خواندم دیدم بی مناسبت هم این کتاب را نحوانده امسقای آب و ادب را باید با” اشک دیده” ورق بزنید.

محرم نیامده حال و هوای محرم گرفتم. البته توصیه می کنم این کتاب را بخرید و نخوانید. عصر تاسوعا بخوانید بعید می دانمکسی جلودار چشمتان باشد. به خصوص روایت سید مهدی شجاعی از ” آخرین لحظات ” عباس حسین”. گویا برای قسمت های آخر این کتاب سید مهدی شجاعی به ” حرم حضرت عباس” سفر کرده است برای جمع بندیاین کتاب را نشر نیستان به زیور طبع آراسته و هم اینک در فروشگاه نشر آفتاب عابس قدسی دنبال دست های نازینن شماست. قیمت۵۵۰۰ تومان تا عصر تاسوعا. التماس دعا

 

 

 

Template Design:Dima Group