بالاخره بعد از دو ماه ” بی وتن ” نوشته ی رضا امیرخانی را به پایان رساندم. دو ماه طول کشید چون واقعا چندبار کتاب را گذاشتم کنار که کتاب را نخوانم. تا صفحه ۸۰ واقعا یک ماه طول کشید چئن تا حال رمان مدرن نخوانده بودم. ولی بعد آن تازه داستان را متوجه شدم. وقتی موضوع را با عابس قدسی درمیان گذاشتم می گوید امیر خانی معتقد است این داستان را باید دوبار بخوانید.۲- ارمیا که در ” کتاب ارمیا” آخرین بار در ایام رحلت امام ره زیر دست و پا له شده بود… بعد آن ” ارمیا معمر ” در یک آشنایی با “آرمیتا” سر از ” آمریکا ” در می آورد.۳- این آشنایی در قطعه ۴۸ گلزار شهدا وقتی که قرار است ، گلزار شهدا را سامان دهی کنند؛ اتفاق می افتد.

آرمیتا که یک طراح است ، از آمریکا به ایران آمده و دیزاین او تایید شده است. آرمیتا با مانتوی گل بهی “ارمیا” را تا نیویورک می کشاند. ارمیا در شهر نیویورک در محل آپارتمان آرمیتا با شخصیت های جدید آشنا می شود. ۴- ارمیای رزمنده ، ارمیای عاشق خدا ، عاشق امام ره ، عاشق نماز اول وقت، به کازینو راه پیدا می کند. “سوزی” از ساکنین آپارتمان آرمیتا، دنسر آنجاست.آن هم شب ولادت امام زمان عج .ارمیا به همه جای نیویورک سرک می کشد تا با رازهای سرزمین فرصت ها آشنا شود.۵- تلاش ارمیا در سفر به نیویورک آن است که ” ما را با همه ی زاویای” واقعیت های آمریکا آشنا کند.۶- سوزی (سوسن) شب ازدواج آرمیتا نامه ای برای ارمیا می نویسد ؛ و ناپیدا می شود. تا وقتی خبر خودکشی اش را می شنوند. ارمیا برای پیدا کردن سوزی تا جنگل های جنوب آمریکا سفر می کند؛ اما خبری نمی شود.۷- ارمیا به جرم قتل سوزی دستگیر می شود.۸- حاج مهدی فرمانده گردانی که ارمیا عضو آن بوده است،پیدا می شود.او در نیویورک راننده تاکسی است.۹- ارمیا به حاج مهدی می گوید دلم می خواست جایی بمیرم که دور برم حرام زاده و … بود.۱۰- یک پیامک برای آرمیتا می آید که نامفهوم است. فرصت دفاع برای ارمیا نیست. ارمیا … می میرد ….نه شهید می شود …. نه هنوز زنده ….؟

 

 

 

Template Design:Dima Group