مختار نامه ؛ قوی تر از آن است که من و امسال من در این باره حرفی بزنم. مختارنامه و پخش آن در اکثر شبکه های ملی و بین المللی نشان می دهد ؛ ایران با الگوی پیشرفت فرهنگ مدار زودتر از آنچه در برنامه های بلند مدت پیش بینی می شود ” جهانی” خواهد شد.۲- از این که امام خامنه ای ولی امر مسلمین جهان مسوولیت تدوین الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی را به عهده گرفته اند نشان می دهد که چقدر کارهای روی زمین مانده انقلاب اسلامی زیاد است. و آن وقت ما صبح تا شب مشغول خودمان! هستیم.

یا انتفاد می کنیم یا پیشنهادهای بدون پشتوانه اجرایی و فکری می دهیم ، یا دور خودمان می چرخیم.۳- دایره امور فرهنگی مشهد مقدس چه قدر کوچک است یا کوچک نگه داشته شده است. بعضا دوستانی هستند که در چندین کارگروه و کمیته و انجمن و شورا و کمیسیون ” دبیر” هستند! فارغ از این که حتی یکی از آنها هم ” خروجی” نداشته است.برخی نگران کوچ همین چند نفر به پایتخت هستند.۴- خدایا ” امور فرهنگی ایران اسلامی ” را از کاغذبازی ها و باند بازی ها و کمیسون ها و آئین نامه ها نجات بده!آمین یارب العالمین!۵- حتی یک سازمان فرهنگی در کشور ۱۰ سال روی یک موضوع فرهنگی در کشور متمرکز نشده است.۶- خدایا امثال داوود میرباقری ها را زیاد کن که با صبر و حوصله ۸ سال زحمت می کشند و بعد میلیون ها نفر را با شخصیتی آشنا می کنند که تا دیروز حتی در کتاب های درسی هم نخوانده بودیم!۷- خدایا ” جوادی آملی ها ” را برای اسلام نگه دار که با صبر و حوصله ۲۵ سال است فقط تفسیر قرآن می گوید و میلیون ها کلمه به ادبیات دینی می فزاید.۸- هر کس اعتقاد دارد ” اقتدار حقیقی ” ایران ، باید اقتدار فرهنگی باشد؛دستش بالا!

 

 

 

Template Design:Dima Group