داستان از این قرار است که آزاده ای از بند عراقی ها آزاد می شود ؛ اما به جای استقبال و چراغانی و خوش و بش ایام آزادی اسرا ؛ سهم او فحش و بدوبیراه و شعار نویسی و … می شود!او متم به همکاری با منافقین و قرار گاه اشرف در عراق ، جاسوسی و خیانت به اسرای ایرانی است.این فرد کیانی فر است.کیانی فر توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران دستگیر می شود.

تارهای صوتی او را در عراق سوزانده اند. و نمی تواند از خودش دفاع کند. ۲ بعد معلوم می شود ؛ جاسوس اصلی از منافقین بوده که اکنون در تهران کار بازرگانی می کند و اتفاا چهره ای موجه و دینی ساخته و کیانی فر را توانسته تخریب کند.۳ در میان فیلم هایی که الان روی پرده ی سینماست؛ فیلم قابل تاملی است!

 

 

 

Template Design:Dima Group