اول:

مپ خلاصه سازمان مدیریت پسماند شهرداری هاست. دامنه خدمات مپ به مردم بسیار گسترده است.در شهرداری مشهد جمع آوری زباله های تر به عهده مناطق و جمع آوری زباله های خشک به عهده مپ است.این سازمان به حدود ۹۸۰ هزار خانواده خدمات رسانی دارد.از ۲ هزار تا ۶ هزار تن زباله گیری در شهر مشهد به تناسب ایام مختلف سال در گزارش ها ثبت شده و سرانه هر نفر حدود ۶۵۰ گرم است.

دوم:کاهش تولید زباله ، استفاده مجدد و تفکیک پسماند در مبدا از مهم ترین استراتژی های مهم سازمان مپ در سال های اخیر و آینده خواهد بود. برای تحقق این اهدف ، آموزش و فرهنگ سازی و استفاده از فن آوری نو باید دستور کار قرار گیرد که سازمان مپ در این مسیر گام بر می دارد. تولید نرم افزار سی مپ یکی از این اقدامات به شمار می رود.سی مپ در منطقه ۹ به صورت آزمایشی اجرا می شود.سوم: افت و خیزهای اقتصادی هم در تولید میزان زباله موثر است و هم ارزش آفرینی زباله و پسماند مثل فلزات ، پلاستیک.

چهارم: سازمان مپ درمهندسی معکوس و تولید برخی از تجهیزات ماشین آلات مربوط به رفت و روب، به جهت تحریم برخی قطعات از صاحبان تجربه و دانش بومی به شمار می رود.نمی دانم از تولیدکنندگان این قطعات تقدیر اجتماعی شده است یا خیر؟

پنجم: ورمی کمپوست، بیوگاز، تولید برق، بازیافت آسفالت، شیشه، بازیافت کاغذ تولید مقوا برای جعبه های بسته بندی،کود برای بخش کشاورزی و بخشی از فرآورده های بازیافت شده زباله است.

<br>ششم: مساله ی کلان سازمان تفکیک زباله خشک و تر از مبدا است. در برنامه ریزی های کلان مدیریت شهری باید بخش اجتماعی سازمان تقویت شود.قوه اجتماعی سازمان فراتر از روابط عمومی ( اطلاع رسانی)، آموزش ( آگاه سازی) و … برای مردم است.<br>مپ یکی از فراگیرترین سازمان های خدماتی شهرداری است و اگر بتواند در ارتباط گیری و تعامل با مردم در تفکیک زباله موفق عمل نماید یکی از سازمان های الگو در خدمت رسانی و همیاری اجتماعی قرار خواهد گرفت. در این زمینه تولیدات رسانه ای و هنری هدفمند نقش موثری خواهد داشت به شرط رعایت قواعد تولید و تولید حرفه ای.

انوشت: در حاشیه بازدید اعضای مشار ( انجمن متخصصان شهراندیش رضوی ) از سازمان مپ

 

 

 

Template Design:Dima Group