آقای سیدرضا موسوی به سبب تجربه کار فرهنگی در فرهنگسراهای تهران و مدیرعاملی سازمان فرهنگی شهرداری مشهد و هم چنین دبیری جبهه فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی خراسان رضوی ارزشمند است. همانند سایر جلسات با فعالان و صاحب نظران فرهنگی جلسه با حضور فعالان ساعت ها گفت و گو شده است که خلاصه ای از آن را باهم می خوانیم.

برای جریان مومن انقلابی یکی از اولویت ها و مهم ترین نکات، ورود به عرصه های اجتماعی و حرکت از فعالیت های فرهنگی به اجتماعی است.

یکی از آسیب ها طی سال های گذشته این بوده که نهادهای انقلابی و فرهنگی و اشخاصی که دغدغه ی تربیت و فرهنگ داشتند با تاسیس مدرسه، با تاسیس مراکز سرگرمی و تفریحی ، رستوران ، ساخت شهرک و مجتمع برای خانواده های خودشان از عموم جامعه جدا شدند.اقدامات فرهنگی گلخانه ای جدا از مردم برای مخاطب خاص خودمان باید تغییر کند،همه فعالیت ها و اقدامات فرهنگی و دینی باید اجتماعی شود.

در تبیین بیانیه دوم انقلاب بعضا کارهای خوبی انجام شده است. مرکز ثقل بیانیه گام دوم حسب نظر صاحب نظران قیام جوانان در آبادانی ایران است.

کار اصلی حلقه های میانی ( تشکل ها و گروه ها مرجع فرهنگی و اجتماعی و دینی و …)  ایجاد اراده ملی است. اراده ملی یعنی نقشه جامع پیشرفت  را هم خود مردم محله یا منطقه ترسیم کنند.

نهادها وسازمان ها نقش مکمل بودن ، هدایت و تسهیل گری دارند و نه تصدی گری. حتی باید در اردوهای جهادی این تحول فکری به وجود آید.

مهم ترین مساله در حوزه حکمروایی چه در شهر و چه در محله پای کار آوردن مردم در اداره شهر است.

تفکرغالب فکرو اندیشه ما در عرصه های فرهنگی ، تصدی گری است، این دوره گذار و گذر از فعالیت های فرهنگی به اجتماعی و پای کار آوردن مردم کار سختی است.  

 

 

 

Template Design:Dima Group