آقای حسین شادکام از بنیان گذاران فعالیت فرهنگی در شهرداری مشهد است.
یکی از مسائل کارفرهنگی در دهه هفتاد فقدان پیشینه ی کارفرهنگی در شهرداری ها بود. کارفرهنگی در شهرداری تهران با فرهنگسراهای تهران شروع شده بود. بنابراین ما برای کار فرهنگی تعریف ، نظریه و پشتوانه نظری نداشتیم. بنابراین اول لازم بود کار فرهنگی تعریف شود،بعد کار فرهنگی در شهرداری وبعد کار فرهنگی در شهرداری مشهد.
کار فرهنگی در مدیریت شهری باید پیوست اجتماعی داشته باشد و برای مردم نباشد، یعنی نتیجه آن اصلاح امور اجتماعی در رابطه مردم و مدیریت شهری باشد، و گرنه فرض کنید در حوزه هنر ، ماموریت شهرداری هنر برای هنر نیست. اقدامات هنری باید در راستای ماموریت ها و مدیریت شهری مانند هویت بخشی به شهر یا در راستای تقویت هنرشهری و … باشد.


یکی از مهم ترین شاخص های کار فرهنگی در شهرداری بالا بردن همیاری و مشارکت مردم در کاهش هزینه های شهر است.
مساله احساس تعلق نسبت به شهر در مشهد یکی از ضعیف ترین شهرهاست. وقتی احساس تعلق نباشد، مشارکت ، اعتماد اجتماعی و سرمیاه اجتماعی به سختی شکل می گیرد.
مساله امروز و فردا و اولویت دار مشهد ، هویت مشهد است. ما باید ظرفیت های هویت سازشهری را تقویت کنیم. یکی از نکاتی که در دهه گذشته خیلی از رسانه ها و حوزه های فرهنگی کم توجهی کردند لهجه مشهد است.
اگر بخواهیم درباره هویت مشهد صحبت کنیم، مهم ترین مساله، زیارت ، شناخت و شناساندن امام رضا علیه السلام، معارف رضوی، مناظرات و طب الرضا و … است. مزیت رقابت مشهد با همه شهرها یعنی چیزی که روی آن اشتراک نظر وجود دارد و مشهد را با سایر شهرها متفاوت می کند، زیارت و هویت رضوی مشهد است. بنابراین ما در مشهد زائر داریم و زیارت ، نه گردشگر.
با توجه به مسائل شهر مشهد ، تقویت شورای اجتماعی محله ، تقویت فرهنگی و اجتماعی مناطق در ساختار حوزه مدیریت شهری حائز اهمیت است.

 

 

 

Template Design:Dima Group