۱- وقتی عنوان وبلاگم را …شاید برای امور فرهنگی انتخاب کردم کلمه شایدش برای این بود که کم کم داشتن قانع می شدم که انشاءالله در فضای سیاسی ننویسم.اما گویا این دانشجوی علوم سیاسی بودنمان بر من غلبه دارد.وهر از چند گاهی مخمخمه سیاسی یقه مان را می گیرد.

۲ حرکت عجیب و غریب طراحان پشت و عیان سیاسیون و سیاسیون هزار چهره که امروز بیشترشان در حال چاک دادن یقه تا نافشان برای عدالت است؛ آدم را به حیرت وا می دارد.در حالی که کشور در مقطع گذار از یک پیچ تاریخی بزرگ است ؛ باز آدم های کوچک خود بزرگ بین می خواهند خودشان را بزرگتر از کشور بزرگ کنند غاقل از این که کاریکاتور تصویرشان بزرگتر از خودشان است.۳ اگر سری به سایت های متعلق به این حضرات بزنید چنان در حال دعوایند که آدم یاد دعوای بچه های دبستان می افتد. خدا کند یک روز زنگ آخر شود و این حضرات جرات کنند زنگ آخر جلو درب مدرسه داخل یک کوچه خلوت همدیگر را گیر بیاورند و حسابی هم را بزنند و خودشان را و ملت را راحت کنند و بروند!

۴ در هزار توی سیاستی که حضرات برخی نمایندگان مجلس امروز به نام اصول و فروع جار و جنجال راه انداخته اند آن قدر بازی کودکانه ای را شروع کرده اند که آدم عامی هم اینها را مسخره می کند.

۵ این که اینقدر این حضرات دوست دارند اسمشان هر روز سر زبان ها باشد و رسانه هایشان از شجاعتشان و عدالتشان و شهامتشان بنویسید مثل همان است که گفته بود : خود گویی و خود خندی ، عجب مرد هنرمندی!

۶ فارغ از این که مردم راه دیگری انتخاب کرده اند.البته خوشا بسیاری از مردم که سایت های مشمئز کننده این حضرات را نمی خوانند.

۷ مشائی اگر جرمی مرتکبی شده و این قدر جرمش محرز است ؛ شاکی خصوصی برایش پیدا کنند و بندازنش زندان تا همه راحت شوند! چطور اگر کسی برای ۱۰۰ هزار تومان از کسی شکایت کنند فورا حکم جلبش را می گیرند. این همان قانون است دیگر. برای رحیمی هم همین طور و برای دیگران هم همینطور. هنوز جرم خاتمی در هیچ دادگاهی ثابت نشده ؛ یکی پیشنهاد می دهد اعدامش کنند یکی دیگر او را به حبس محکوم می کند ودیگری …۸

۸ حضرات آقایان سیاستمدار غیر اسلامی ؛ طرح همزمان مشائی ؛ رحیمی ؛ قالیباف ؛ نادران ؛ توکلی ؛ خاتمی ؛ هاشمی رفسنجانی ؛ و … بوی بدی در سایت هایتان بلند کرده است. بوی بد بی بصیرتی. بوی بد افراط. بوی بد تفریط.

۹ بهتر نیست نمایندگان به کارشان بپردازند و دولت به کار خودش وقوه قضائیه به کار خودش.

۱۰- اینجانب برای شما پیش بینی می کنم که این قدر این مسائل بی دلیل و مدرک را در شیپور می کنید و فضای سیاسی کشور را غبار آلود می کنید که رهبری زبان به نصحیتتان خواهد گشود و البته از همین هم شما برای خودتان آبرو می خرید و چند ماهی دهانتان را می بندید و می گویید رهبری فصل الخطاب است وهر جا بنشینید خواهید گفت ببینید چه قدر ما ولایت مدار هستیم؟

۱۱- وباز چند ماهه آینده موضوع دیگری را مطرح می کنید واین قصه برای شما نان آور ترین قصه هاست.

۱۲- در حالی که در اکثر شهرهای و روستاهای کشور مردم آش نذری باران می دهند و مردم برای آمدن باران دعا می کنند ونماز می خوانند حضرات شکم سیر ما در پایتخت می خواهند هاشمی و مشائی و خاتمی و رحیمی را باهم در دادگاه سایت و روزنامه هایشان یک جا محاکمه کنند.

۱۳ – به جای زمین گیر کردن هم دیگر که همه مسلمان و ایرانی هستید ؛ کمی هم همراه مردم برای باران دعا کنید. محاکمه این بزرگوران دیر نمی شود بگذارید برای تابستان سال آینده! اینها که نمی خواهند از کشور فرار کنند.حالا حالا ها شما به هم برای بازی دادن مردم به هم نیاز دارید!۱۴ این روزها سری هم به مردم بزنید.به فکر مردم باشید.

 

 

 

Template Design:Dima Group