حاشیه نویسی بر شبکه های اجتماعی   اجتماعی در دنیای مجازی ، کمتر از ۱۰۰ سال حیات خود را آغاز کرده است. و تا حدی هم در ارتباطات مجازی کاربران اینترنت موفق بوده است.البته به نظر من عضویت و فعالیت در شبکه های مجازی برای قشر جوان و نوجوان نوعی سرگرمی و تفرجگاه اینترنتی به شمار می رود. تفرجگاه به این معنا که تا یک شبکه جدید اعلام ظهور می کند ؛ کاربران تنوع طلب اینترنت در اندک مدتی به شبکه ی جدید کوچ می کنند

و این کوچ ها هم چنان ادامه دارد. تعداد کوچ کنندگان به نوع امکانات جدید و جذاب شبکه تازه تاسیس بستگی دارد.۲ با همین رویکرد و جذب کاربران اینترنت برخی از سایت ها و شبکه های خبری و اطلاع رسانی و خدماتی اکنون بعد از سال ها به فکر تاسیس شبکه های اجتماعی افتاده اند و در حال عضو گیری که برخی موفق و برخی هم ناموفق بوده اند.۳ و جالب آن که برخی از سازمان ها و نهادها نیز که اصولا نباید نسبتی با دنیای مجازی داشته باشند ، شبکه های اصیل ، پایدار و مردمی را به حال خود گذاشته و می خواهند با تاسیس شبکه ی اجتماعی مجازی به ماموریت های فرهنگی و اجتماعی خود جامه ی عمل بپوشانند.۴ به نظر می رسد گروه ها و تشکل های اصیل مردمی در ایران در طول قرن های اخیر محور تغییرات اجتماعی فراگیر بوده و هستند و نهاد یا سازمانی موفق است که سرمایه اجتماعی خود را با اتکا آنها پایه ریزی کند

 

 

 

Template Design:Dima Group