۱ “زاوین” یکی از بخش های شهرستان کلات است. دو رستای مجاور این شهر در اقدامی عجیب جز حریم شهر زاوین شده اند. دلیل آن هم کم بودن جمعیت زاوین برای شهر شدن بوده است. مثلا در اقدامی خیرخواهانه شورای روستا به الحاق شدن این روستا به شهر موافقت کرده اند. این روستا از امکانات اولیه روستایی هم محروم است تا چه رسد به امکانات شهری.حالا مردم روستا که درآمد کمی هم دارند باید از سرانه های مالی شهری و به سبک شهر زندگی کنند.قضیه شتر مرغ هستند بنده های خدا. نه مرغند و نه شتر. وقتی می خواهند از امکانات روستایی استفاده کنند می گویند جز شهر هستند.

مثلا نمی توانند وام دامداری بگیرند. قبض آب شهری برایشان می آید. درصورتی که این روستا(محمدآباد) حتی لوله کشی روستایی هم نیست و تانکر دارند.جالب آن که برای نپرداختن جریمه هم می شوند.چون “شهری شده اند باید دام گوسفند و گاو خود را هم از خانه شان کوچ دهند. برخی از اهالی می گویند مثلا وام ازدواج خواستیم گفتند ضامن کارمند دولتی بیاورید.توی روستا ما اصلا کارمند پیدا می شود.؟! تازه از عهده پرداخت اقساط هم بر نمی آییم.وام مسکن هم از نوع وام روستایی نیست.

۲ حالا مردم روستا مقصرند که باید چوب خیر خواهیشان را بخورند یا مسوولین که نباید این روستا را جز شهر الحاق می کردند یا هردو؟

 

 

 

Template Design:Dima Group