سراچه میدان هوایی کابل از ادامه راه باز ایستاد. دریور (راننده) می گوید خطرناک است.خطرناکی آن هم به خاطر این بود که اصلا دید نداشت.شیشه جلو بخار گرفته بود و از شیشه سمت مسافر هم هم مثل ابر بهار آب داخل موتر(ماشین)می ریخت.نیم ساعت طول کشید تا دوباره راه افتادیم.احسان راننده را راهنمایی کرد که اگر بخاری روشن کنی بخار جلو شیشه محو می شود.راننده می گوید:خوش قدم هستید.چند وقت است چنین بارندگی در کابل نیامده است.۹ تقریبا ماشین عمومی افغانستان تویوتا کرولا می باشد. شاید معنی دیگر ماشین همین کرولا مرسوم شده است.

مجید به میزبان های ما زنگ زد. نمبر (nambar  شماره تلفن)هر بزرگواری را گرفت یا در دسترس نبود یا پاسخگو نبود. رفتیم سراغ خانه ؛ گفتند رفته اند استان ننگرهار . شهر جلال آباد. چاره ای نبود ؛ از راننده تاکسی خواستیم ما رو به کرولاهای جلال آباد برساند و رساند. راننده سراچه میدان هوایی پول زیادی از ما طلب کرد.می گفت من خیلی برای شما فداکاری کردم.البته فداکاری ایشان نگه داشتن کنار خیابان بود چون خودش دید نداشت می گفت شما را از خطر نجات داده ام. و تاکید می کرد چون من تاکسی میدان هوایی کابل هستم زیاد نگفته ام. می گوید من باید تکس (مالیات)بدهم .۱۰ به راننده تاکسی گفتیم حالا یک راننده خوب به ما معرفی کن.عبدالغفار را معرفی کرد.عجب راننده ای بود.تا خود جلال آباد نفس در سینه مان حبس بود. ۵ کیلومتر از جلال آباد خارج شدیم و به “پل چرخی” رسیدیم.تقریبا ساعت ۱۵ بعد از ظهر است.گفته بودند بهتر است این جاده را شب طی نکنید.راننده به جاده مسلط بود.تابلویی هم در جاده نصب نشده بود که سرعت مجاز مثلا چند کیلومتر.گفتند نزدیک سه ساعت راه است.با برنامه ریزی ما ، قبل غروب آفتاب به جلال آباد می رسیدیم.۱۱ نگفته بودم که وقتی به افغانستان می روید هر وقت به مقصد رسیدید برای مقصد بعدی برنامه ریزی کنید.بعد باران کابل ، سیل در دریاها (رودخانه)جاری شده بود. از روی پل چرخی بیش از یک متر آب آمده بالا. موترها در دو طرف پل متوقف شده بودند.صبر کردیم.یعنی چاره جز صبر کردن نداشتیم.مردم از موترها پیاده شده بودند. خیلی شلوغ شده بود.موترها معمولا بیش از ظرفیت مسافر دارند.حتی روی سقف و صندوق عقب هم بچه ها و بزرگترها سوار می شوند.

 

 

 

Template Design:Dima Group