گفت و گوهایمان با آقای سبزیان هم به جهت بیان تجربیات یک مدیر جوان و هم اهمیت و ضرورت فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار مهم است. سوال اصلی فعالان فرهنگی و اجتماعی #باهم_کارا از فعالان و صاحب نظران درباره دغدغه هایشان برای فرهنگ مشهد است. جهت دیدارمان با ایشان بر این اعتقاد هستیم که کتاب ، پیشران پیشرفت فرهنگی است. گفت و گو ها چند ساعته است. خلاصه ای از مهم ترین مطالب را می خوانیم.
علم کتابداری و کتابخانه داری متحول شده کتابداری به علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابخانه به دانشگاه مردم تغییر یافته است و این اهمیت کتاب و کتابداری است.
امروز کمترین استفاده از ظرفیت کتابخانه ها می شود. کتابخانه امام خمینی ره در ۴۰ بخش فعال تواند به عنوان محل هدف خانواده ها در گردشگری های شهری باشد و خانواده ها ساعاتی از وقتشان را در کتابخانه ها سپری کتابخانه ها باید فرهنگسرای اجتماعی باشند.


یکی از دغدغه ها مساله هم افزایی نهادها و سازمان های فرهنگی است. حتی سازمان ها از ظرفیت ها و امکانات هم کم اطلاع هم افزایی کمتر شکل می گیرد.
کتابخانه ها می توانند در افزایش امید،رضایتمندی عمومی ، نشاط وشادابی و … موثر باشند و چشم انداز این گونه ترسیم شود.
مطالبه گری از مسوولان فرهنگی نیست و همین قدر که نسبت به حوزه اقتصادی مطالبه گری است، تشکل های تخصصی فرهنگی از مسوولان فرهنگی باید نسبت به وظایف و امکانات در اختیارشان مطالبه کنند.کسی از مسوولان فرهنگی گزارش عملکرد مطالبه نمی کند.
کارهای جهادی در حوزه فرهنگی به اندازه حوزه فرهنگ دیده نمی شود. کارجهادی یعنی کارهایی که می گویند نمی شود را انجام دهیم.
تفکر جهادی اگر بر فضای فرهنگی حاکم شود، اقدامات فرهنگی هم جهادی خواهد شد.
این فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر این هرجا هستید همان جا را مرکز عالم بدانید،یک الگوی راهبردی مدیریتی در حوزه فرهنگی است.
تربیت مدیر فرهنگی یکی از مساله های اساسی حوزه فرهنگی است.
منتقد فرهنگی زیاد داریم ولی ایده پرداز کم داریم.
دانه درشت های فرهنگی هم باید محاکمه شوند.حتما نباید فسادی باشد.کار نکردن در حوزه فرهنگ با اعتبارات و امکاناتی که داشتند و کار نکردند باید محاکمه شوند.
ما از دهه ۸۰ در نهاد کتابخانه ها پروژه نیمه تمام داریم.
یکی از مهم ترین دغدغه ها در مشهد ، گفت گوهای فرهنگی است.در این گفت و گوها خیلی از مسائل طرح می شود. هم افزایی می شود. دلها به هم نزدیک تر می شود.

 

 

 

Template Design:Dima Group