آقای آصفی یک دوره عضو شورای شهر مشهد مقدس و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بوده است. فعالیت های رسانه ای ، فرهنگی و دینی ، مطالعات تاریخی و مسوول خانه تاریخ مشهد بهانه ای برای دعوت ایشان به جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی #باهم_کارا بود.
🔹️مشهد به جهت تاثیرگذاری در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و … به اعتقاد ما مرکز عالم است.در تاریخ مشهد تاثیر گذار بوده و هست. یعنی مشهد فقط مرکز تشیع نیست بلکه در جهان و جهان اسلام تاثیرگذار است. بسیاری از تحولات فرهنگی و اجتماعی از مشهد آغاز شده است.


🔸️برنامه های فرهنگی باید بتواند جریان اجتماعی تولید کند. اگر جریان سازی اجتماعی نشود، برنامه کم مخاطب باشد،اثری ندارد. در طراحی ها و سیاست گذاری ها مخاطب برنامه فرهنگی جوری باشد که مثلا ۱ میلیون مخاطب در جامعه داشته باشد.
🔸️کارِکارشناسی هم باید تقویت شود. کارِفرهنگی کارشناسی که متقن و مستدل باشد، اگر برخورد سیاسی نباشد، همه قبول دارند. بنابراین روی کارِکارشناسی تاکید کنیم.
🔹️بهترین الگو در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی واگذاری امور به نهادهای مردمی است.
🔸️روح حاکم بر مدیریت و شهرسازی شهری باید حوزه فرهنگی باشد.حوزه فرهنگی باید در این زمینه با کار کارشناسی توانمند شود.
🔹️مزیت مطلق مشهد، زیارتی است و هویت مشهد باید زیارتی باشد.
🔸️برنامه های فرهنگی و اجتماعی مستقل از سایر حوزه های شهرداری نیست.
🔸️فرهنگ میزبانی ، محیط زیست شهری ،معنویت در شهر، همگرایی اجتماعی ، حمل و نقل تسهیلگر، اوقات فراغت ، تربیت شهروند در تراز تمدن نوین اسلامی و انقلاب اسلامی ، مدیریت یکپارچه شهری ، ایجاد درآمدهای پاک و پایدار ، توانمندسازی سازمان های مردم نهاد ، شهرالکترونیک،کادرسازی و تربیت فعالان فرهنگی شجاع، بصیر ، عدالت خواه، رسیدگی به اقشار محروم و مستضعف ، توجه به مسجد و … از مسائل فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری است.

 

 

 

Template Design:Dima Group