۱ یکی از کتابهایی که به همت شهرداری مشهد و سایر نهادها؛ اکنون به رنگ قرمز تزئین کننده کمد اتاق های معظم مدیران فرهنگی است ؛ کتاب بابا نظر است که در حدود ۵۰۰ واندی صفحه به قطع رقعی منتشر شده است و من چاپ ۲۶ آن را تورق کرده ام.۲ این هم از گرفتاری های فرهنگی و فرهنگ کتابخوانی ماست! یک باره سوزن حمایتمانآن قدر روی یک کتاب گیر می کند که اجازه نمی دهیم دربارهآن موضوع تولیدات جدید تر به بازار بیاید.اتفاقا شخصیت های بزرگی چون شهید نظر نژاد که به راستی از شخصیت های استثنایی انقلاب اسلامی است

 

 

 

Template Design:Dima Group