1- وقتی وارد دمشق شدم این معرفی به نظرم رسید. شهر ” مناره ها و ماهواره ها”. کدام یک بر دیگری موثر است الله اعلم. بیش از ۱۰۰۰ مسجد در دمشق فعال است و مثل قارچ بعد از ابر بهاری از پشت بام ها و پنجره ها دیش ماهواره روییده است. این مطلب را از یک کافی نت در نزدیکی میدان شهدا دمشق بارگذاری می کنم. بلاخره بعد از ۵ روز دلمآرام نگرفت و خودم را به کافی نت رساندم.تقریبا بنایی نیست حتی در حد یک تعمیرگاه ساده که ماهواره نداشته باشد. سلیقه ها هم متفاوت است. برخی ها مستقبل ، برخی ها ام بی سی و برخی الخلیج برخی المنار برخی سوریه.من همه ی فروشگاه هایی راکه رفتم،نگاه کردم؛گویا برای هر فردی یک شبکه هست!۲۱- نوزدهمین کمیته روابط عمومی کلان شهرهای ایران در شهر اصفهان روزهای ۱۰ و یازده آذرماه برگزار شد.من و علی حامدمقدم،امیرحسین بهروز و امیر دادخواه در این نشست شرکت کردیم. روز اول به افتتاحیه گذشت. رئیس شورای شهر اصفهان درد دل کرد.و از حمایت های مردم در ساختن شهر گفت.از احداثپل دو طبقه ی شهر اصفهانسخن به میان آورد. و از این کهاین تصور درستی نیست که می گویند اصفهانی ها بودجه ها را برای اصفهان می گیرند. وتاکید کرد که احداثپل دوطبقه ازپول اصفهانی ها ساخته شده است.۲- و بعد دکتر حمید ضیایی پرور (مشهدی است) از روابط عمومی الکترونیک گفت.

 

 

 

Template Design:Dima Group